de integratieve benadering in breder perspectief


De integratieve therapeut helpt je om jouw zelfhelende vermogen in te zetten, zodat je jouw weg naar verbetering vindt.

De kwaliteit
van de relatie tussen
cliënt en therapeut
vormt de basis voor de integratieve aanpak.

Een integratieve coach of therapeut stimuleert je om je zelfhelende vermogen in te zetten, en schenkt aandacht aan zowel de lichamelijke, emotionele, mentale als ook de spirituele dimensie van jou als cliënt. Integratieve coaching of therapie gaat niet uit van één universeel verklaringsmodel. Je hoeft niet altijd eerst alle gebeurtenissen uit je jeugd te verwerken om te helen. Puur aanleren van ander gedrag is ook niet altijd de oplossing. Dit verschilt per individu. Essentieel hierbij is het aanboren van je verandervermogen. Hoe jouw weg naar verbetering loopt bepaal jij, in samenspraak met mij als coach en therapeut, zelf.

Onderzoek naar effect van psychotherapie laat er geen twijfel over bestaan: psychotherapie werkt. Alleen over het hóé bestaat geen duidelijkheid. Onderzoek toont aan dat de gekozen methode hooguit 15% uitmaakt van de effectiviteit van de behandeling. Zwaarder wegen algemene factoren, zoals de kwaliteit van de werkrelatie tussen therapeut en cliënt, en de veranderingsgezindheid van de cliënt. Op deze pijlers is de integratieve therapie gegrond.

Wereldwijd kennen we honderden vormen van psychotherapie. Er zijn hoofdrichtingen zoals psychodynamische therapie, gedragstherapie, cognitieve therapie, systeemtherapie of cliënt-gerichte therapie; en talloze alternatieve therapiëen, zoals hypnotherapie, TA, regressie-therapie, NLP, familie-opstellingen, lichaamsgerichte psychotherapie, haptonomie, PMT, dramatherapie etc. Vele hanteren één verklaringsmodel, met één bijbehorende aanpak.
In integratieve therapie zijn de specifieke cliënt en diens specifieke verhaal, karakter en wensen, bepalend voor een keuze hieruit.